"Bez korzeni nie ma skrzydeł"

Bert Hellinger

O nas

Pomysł założenia Fundacji „Korzenie i Skrzydła” narodził się w nas z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju subregionów: Południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego.

Naszą misją jest zachowanie i przekazanie naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, gdyż korzenie to źródło naszej przyszłości.

Cele fundacji:

 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 • Rozwój kultury, sztuki i edukacji.
 • Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw społecznych, integracji społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych), upowszechnienie wolontariatu.
 • Aktywizacja, promowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie przedsiębiorczości i innowacyjności.
 • Działania na rzecz zdrowego trybu życia, edukacji prozdrowotnej i profilaktyki zdrowia, rozwój sportu, turystyki i rekreacji.
 • Pomoc dzieciom, młodzieży, seniorom, promocja działań międzypokoleniowych i partnerstwa.

Sposoby realizacji:

 • Założenie i prowadzenie sieci zagród tematycznych i innych placówek tradycji, kultury i edukacji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.
 • Prowadzenie warsztatów w „Zagrodzie Tradycji” dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu tradycyjnego rękodzieła i rzemiosła przez nosicieli tych umiejętności.
 • Propagowanie i rozpowszechnianie dawnych zwyczajów, obrzędów i obyczajów podczas „Spotkań z tradycją”.
 • Organizowanie wypraw pt. „Wędrówki z historią” mających na celu rozbudzenie zainteresowania własnym regionem oraz zaznajomienie z bogactwem naturalnym i kulturowym regionu.
 • Gromadzenie dawnych narzędzi i wytworów rękodzieła ludowego i rzemiosła. Prezentacja tych przedmiotów na „Wystawach wędrownych” i ekspozycjach stałych.
 • Inspirowanie i organizowanie imprez integracyjnych i promocyjnych, kiermaszy, kursów, prezentacji, warsztatów, szkoleń, spotkań panelowych, wystaw, zielonych szkół, półkolonii, wizyt studyjnych, grup samokształceniowych, wernisaży, degustacji potraw, przeglądów, konkursów, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych i sportowych, konferencji, sympozjów i innych podobnych eventów.

Jeśli chcesz wesprzeć działania Fundacji, możesz dokonać wpłaty na nasze konto:

76 8025 0007 0054 1587 2000 0010

Oferta

„Zagroda Tradycji” w Korzanówce gm. Rossosz

– warsztaty tradycyjnego rękodzieła

W „Zagrodzie Tradycji” organizujemy szereg warsztatów z rękodzieła tradycyjnego. Warsztaty dają możliwość poznania dawnych prac wykonywanych przez nasze babcie i prababcie. Są też świetną zabawą dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dzięki warsztatom dzieci i młodzież poznają swoje korzenie, aby w przyszłości mogły „rozwinąć skrzydła”.

Tematy warsztatów:

  1. „ Od ziarenka do płócienka” (obróbka lnu i tkactwo)
  2. „Dawne prace w chacie i pod chatą” (do wyboru)
   1. „Wielkie pranie i maglowanie” (kijanką i na tarze, w ługu i szarym mydle)
   2. „Wypiekanie tradycyjnych ciast” (korowaje, bocianowe łapy, obwarzanki, rossoskie mazurki, kolędniczki itp.)
   3. „Cięcie piłą twoja-moja”
   4. „Młocka cepem”
   5. „Wyrabianie masła i sera”
   6. „Robienie zagaty”
   7. „Lepienie pierogów” itp.
  3. „Hafty i koronki”
  4. „Postoły oraz inne wyplatanki z łyka”
  5. „Serwety na gwoździu”
  6. „Cudeńka z krepiny, wianki, palmy i pisanki” (kwiaty z krepiny i innych materiałów, pająki, ozdoby na choinkę, palmy, pisanki, wianki i wianuszki, bukiety, wyroby z sitowia, wiatraczki, łódki i czapki z papieru itd. – do wyboru)

Dodatkowe atrakcje wliczone w cenę warsztatów:

 • Przejażdżka bryczką
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Czas wszystkich warsztatów – 5 godz. (zegarowych). Możliwość wybrania dowolnych warsztatów.

Zapytania ofertowe prosimy kierować na nasz e-mail kontakt@fundacjakorzenieiskrzydla.pl lub telefonicznie pod numerem 504 196 524

Opłaty są przeznaczone na cele statutowe fundacji.

Adres: Korzanówka (Kożanówka) ul. Polubicka 64 , gm. Rossosz, pow. bialski, woj.lubelskie

„Spotkania z tradycją”

warsztaty mobilne

„Spotkania z tradycją” są sposobem przybliżenia i poznania obrzędowości, tradycji, języka i folkloru. Warsztaty stanowią wartościowy sposób spędzania wolnego czasu oraz wzbogacenia wrażliwości kulturowej.
Warsztaty mobilne przygotujemy zarówno dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży jak również dla osób starszych. Spotkania organizujemy dla grup powyżej 10 osób w miejscu dogodnym dla Państwa.

Tematy warsztatów mobilnych:

 • „Dawne gry i zabawy dziecięce”
 • „Plastyka obrzędowa”
 • „Tradycyjne i obrzędowe ciasto”
 • „Dawne pieśni obrzędowe z Południowego Podlasia i Polesia”
 • „Tańce południowopodlaskie”
 • „Obrzędy, teatr obrzędowy”
 • „Ulepianki, dłubanki, wyplatanki”
 • „Obróbka lnu”
 • „Babcine bajanie”
 • „Tradycje kulturalne”

„Wędrówki z historią”

„Wędrówki z historią” są aktywną formą spędzenia wolnego czasu przez dzieci jak i przez seniorów. Celem wycieczek jest poznawanie zabytków regionu Południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego. Pragniemy w uczestnikach rozbudzić zainteresowanie własnym regionem oraz wywołać chęć poznania bogactwa naturalnego i kulturalnego regionu.

Tematy „Wędrówek z historią”

 • „Szlakiem wyznań Południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego”
 • „Śladami Unitów Podlaskich”
 • „Szlakiem drewnianych świątyń Południowego Podlasia i Polesie Lubelskiego”
 • „Południowe Podlasie i Polesie Lubelskie jako ojczyzna wielu narodowości” (miejscowości tatarskie, szlacheckie, miejsca związane z narodem żydowskim, Romowie na Południowym Podlasiu i Polesiu Lubelskim, wpływy białoruskie i rusińskie)”
 • „Hrabstwo Bialskie Radziwiłłów”
 • „Pisarze, artyści i inni wielcy Podlasiacy”

Organizator zapewnia:

 • Przewodnika regionalistę
 • Bus (20 osobowy)
 • Obiad

„Wędrowne wystawy”

Organizowane przez nas wystawy prezentują przedmioty kultury ludowej, obrazy i rzeźby twórców ludowych oraz narzędzia i sprzęty dawnych gospodarstw domowych.

Tematy warsztatów mobilnych:

 • „Obrazy malarzy ludowych.”
 • „Rzeźby twórców ludowych.”
 • „Czym się dawnej pracowało” – wystawy przedmiotów.
 • „Wystawy zdjęć.”

Fundacja z wolontariuszami przygotowuje wystawę. Możemy również zapewnić osobę opowiadającą o wystawie.
Po stronie zainteresowanego jest zapewnienie sali.

Partnerzy

Dotychczas Fundacja „Korzenie i Skrzydła” zorganizowała lub współorganizowała z innymi instytucjami takimi jak: AWF czy Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 „Gastronomikiem” wiele eventów mających na celu ochronę dziedzictwa naszej „Małej Ojczyzny ” czyli Południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego

 • Wakacje z Tradycją w Dubowie
 • Święto Latawca w Dubowie
 • Otwarcie Zagrody Tradycji
 • Kuchnia Łączy Pokolenia ” 2 razy (1-„Święto Tradycyjnej Kluski”, 2- „Potrawy na Przednówku ” (współorganizacja z ZSZ nr 1 tzw.” Gastronomik”).
 • Wystawa:” Biała Podlaska i okolice w okresie międzywojennym” (współorganizacja z ZSZ nr 1)
 • Jarmark Michałowy ” z BCK ,
 • Sianokosy nad Krzną – śpiewał zespół „Jarzębina ” z Zabłocia , Kazimierz Kusznierow pokaz klepania kosy , Katarzyna Maliszewska pokaz wicia wianków – Fundacja organizowała samodzielnie
 • „I Europejski Festiwal Dawnych Gier i Zabaw „-nasz udział , organizator AWF
 • „Korobeczka w połączeniu z przeglądem grup dziecięcych „Helenki” – folklor taneczny Podlasia w edukacji (współorganizacja z Zespołem Pieśni i Tańca „Podlasie” AWF)
 • Warsztaty grup dziecięcych i dorosłych w „Zagrodzie Tradycji”
 • Zażynki – w Lachówce  Dużej gm. Zalesie

Fundacja współpracuje z zespołami ludowymi z powiatu bialskiego i powiatów sąsiadujących jak np.:

„Na swojską nutę”

z Zahorowa

„Macierz”

z Ortela Królewskiego

„Jarzębina”

z Zabłocia

„Czeladońka”

z Lubenki

„Jutrzenka”

z Dołhobród

„Biesiadnicy”

z Żeszczynki

„Zielawa”

z Rossosza

„Lewkowianie”

z Dokudowa

„Rumenok”

Z Hołowna

„Ale Baby”

z Berezy

„Jutrzenka”

z Rogoźnicy

„Studzianczanie”

ze Studzianki

„Żemerwa”

z Bielska Podlaskiego

Szkoła Rzemiosł Artystycznych w Pińsku

z Białorusi
 

i wiele innych.

Utrzymujemy także kontakty z wieloma rękodzielnikami i rzemieślnikami w całej Polsce, szczególnie reprezentantami ginącego rękodzieła i rzemiosła jak np. sztrzecharstwo, obróbka lnu i tkactwo, wyplatanie „postołów” i wiele, wiele innych.
7 rękodzielników skupionych jest w utworzonej, z naszej inicjatywy „Zagrodzie Tradycji” w miejscowości Kożanówka, gmina Rossosz, powiat Biała Podlaska, woj. lubelskie (patrz: „Oferta”).

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją trwającą tylko 5 lat działalność otrzymaliśmy wiele podziękowań, a w 2018r. doroczną, finansową nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury od Starosty Bialskiego.

Współpraca

Kontakt

Dane kontaktowe:

 

KRS: 0000588137

NIP: 5372632070

REGON: 363072389

Adres: Okopowa 18F/21, 21-500 Biała Podlaska

Telefon: 504 196 524

Adres e-mail: kontakt@fundacjakorzenieiskrzydla.pl

„Zagroda Tradycji”

 

Adres: Korzanówka (Kożanówka) ul. Polubicka 64

gm. Rossosz, pow. bialski

Jeśli chcesz nas wesprzeć

Nr konta: 76 8025 0007 0054 1587 2000 0010

Skontaktuj się z nami

Zagroda Tradycji

Biuro